prev menu next

Logística i transport de mercaderies

Barcelona té una situació geogràfica privilegiada, ja que en un espai territorial de cinc quilòmetres de radi conflueixen diferents corredors internacionals i es concentren totes les modalitats de transport: marítim, aeri, ferroviari i carretera. A més, la ciutat compta amb les infraestructures i els equipaments necessaris per al desenvolupament d'activitats logístiques de qualitat i a gran escala.

Segons l'associació del sector, Barcelona-Catalunya Centre Logístic, el sector logístic contribueix al desenvolupament econòmic de Catalunya amb més del 4% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya, el 12% del VAB del sector serveis, i ocupa a més del 4% dels treballadors de Catalunya. A tall d'exemple, el port de Barcelona representa prop del 2% del PIB del principat.

El sistema logístic de Catalunya és una xarxa que integra diferents mapes:

El mapa viari: és el principal sistema de transport del sistema català, ja que mou per carretera el 80% de les mercaderies que es transporten a Catalunya. 

El mapa marítim: basat en dos ports complementaris i d'abast global (Barcelona i Tarragona), és responsable del 60% dels tràfics internacionals i garanteix la competitivitat de Catalunya en el marc de la globalització de l'economia. 

El mapa ferroviari: reconegut internacionalment com a element de transport futur amb un major potencial de creixement en el seu ús.

El mapa aeri: amb capacitat per convertir-se en un centre de connexions intercontinentals.

Barcelona-Catalunya Centre Logístic
Zona d'Activitats Logístiques
Port de Barcelona
Aeroport de Barcelona

El sector logístic a Barcelona (pdf)

Consulta el últims butlletins informatius

Informa’t-en

Subscriu-te al butlletí Barcelona Negocis si vols rebre periòdicament informació sobre l'actualitat econòmica a Barcelona.AGENTS ECONÒMICS