Per què Barcelona

Barcelona en Xifres 10 Raons per invertir a Barcelona Sectors estratègics

10 Raons per invertir a Barcelona

prev menu next

Ciutat emprenedora i business friendly

Barcelona té una llarga tradició empresarial i comercial i els barcelonins són persones emprenedores, responsables i seriosos en el treball, i estan obertes a fer negocis amb persones d’altres mercats.

La ciutat de Barcelona genera i atrau emprenedors i s'està consolidant com un centre europeu per a la creació d'empreses. Segons el Global Entrepreneurship Monitor, la taxa d'activitat emprenedora a Catalunya és del 7,9% (expressada com a percentatge la població en edat de treballar), per sobre la mitjana europea del 7,6% i de la corresponent a països com França, Suècia, Alemanya o Finlàndia.

El govern local de Barcelona promou l'activitat econòmica establint un marc d'actuació estable i business friendly, que potencia el creixement econòmic. S'està transformant l'administració local per ser un model de transparència i professionalitat, amb una política de rigor pressupostària, zero dèficit i capacitat per fer inversions. La millora de processos interns està donant lloc a un increment en l'eficiència, simplificació de tràmits administratius i una resposta més àgil, per exemple, en la concessió de llicències per nous negocis o en el pagament a proveïdors en 30 dies.

També s'està creant una Oficina d'Atenció a l'Empresa per unificar la informació, els tràmits i suports a les empreses locals i estrangeres. Un altre projecte interessant és la creació d'una zona lliure d'impostos i incentius per als emprenedors del sector de les tecnologies mòbils en el districte de la innovació 22@Barcelona

Tots aquests projectes per al creixement econòmic de Barcelona s'impulsen amb un model de col•laboració públic-privat on tothom guanya (win-win).

Consulta el últims butlletins informatius

Informa’t-en

Subscriu-te al butlletí Barcelona Negocis si vols rebre periòdicament informació sobre l'actualitat econòmica a Barcelona.
AGENTS ECONÒMICS