Per què Barcelona

Barcelona en Xifres 10 Raons per invertir a Barcelona Sectors estratègics

10 Raons per invertir a Barcelona

prev menu next

Motor d’una gran àrea econòmica, dinàmica i diversa

Barcelona és líder d'una gran àrea econòmica, amb una dilatada tradició industrial i un dens teixit empresarial. La ciutat aposta per l’economia i les activitats intensives en coneixement, especialment els serveis avançats i les noves activitats econòmiques.

Barcelona mostra una estructura econòmica diversificada i disposa d'una oferta interessant d'empreses i proveïdors i també de possibles clients o col•laboradors.

El sector industrial encara té un pes relativament important, amb empreses competitives, especialitzades i orientades cap a l'exportació. Hi destaquen, l'automoció, l'electrònica de consum, el sector químic farmacèutic i l'agroalimentari.

Tot i això, Barcelona es troba en un procés de transició ordenada cap a l'economia del coneixement i són els serveis intensius en coneixement els que més creixen i ocupen treballadors d'alta qualificació: serveis a les empreses, les indústries culturals, la producció audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la biotecnologia o les indústries netes i de mobilitat sostenible estan a l'alça a Barcelona.

Altres serveis més tradicionals com el comerç, els serveis logístics, la restauració i la gastronomia, els serveis mèdics, el disseny i la publicitat, entre d'altres, també mostren gran vitalitat. 

Consulta el últims butlletins informatius

Informa’t-en

Subscriu-te al butlletí Barcelona Negocis si vols rebre periòdicament informació sobre l'actualitat econòmica a Barcelona.
AGENTS ECONÒMICS